تاریخچه

 

گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوايي در دهه اخير در جهان، به عنوان يکي از مهمترين محورهاي توسعه و رشد کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح شده و از جايگاه ويژه اي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تکنولوژيکي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در ايران، لزوم جا به جايي سريع مردم و کالاها و در نتيجه افزايش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوايي را يک ضرورت اجتناب ناپذير ساخته است. از طرف ديگر صنعت حمل ونقل هوايي به عنوان يک عامل بسيار مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميباشد،  لذا اطلاع داشتن از چالشها و فرصتهايي که در اين صنعت وجود دارد باعث ارايه راهبردها، سياست گزاريها، اهداف و در نهايت توسعه آن ميگردد.

بدين  منظور  شرکت همای بلند آسمان با بیش از یک دهه تجربه  مدیران در یخش حمل و نقل هوایی و بیش از سی سال تجربه در صنعت هوایی فعالیت خود را در سال 1392 با هدف هرچه بهتر نمودن کیفیت خدمات توام باتلاش در پایین آوردن هزینه ها در بخش صادرات و واردات آغاز نمود. از این رو توانست جایگاه ویژه ای را در همکاری با شرکت های دارویی؛ خودروسازی، شرکت های نیروگاهی، پژوهشی خدماتی، کشاورزی، مواد غذایی، فرش و صنایع دستی و لوازم شخصی مسافرین به دست آورد.

همای بلندآسمان نماینده رسمی ، دارنده استاک ، و همکاری با ایرلاینهای بین المللی :


Qatar Airways
Turkish Airlines
Emirates Airline
UM Airlines
Mahan Air
IRAN AIR
AEROFLOT
LUFTHANZA

Azerbaijan

Silkway west

Atlas jet