تاریخچه

ed

گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوایی در دهه اخیر در جهان، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و از جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار است. رشد فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لزوم جا به جایی سریع مردم و کالاها و در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرف دیگر صنعت حمل ونقل هوایی به عنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد،  لذا اطلاع داشتن از چالشها و فرصتهایی که در این صنعت وجود دارد باعث ارایه راهبردها، سیاست گزاریها، اهداف و در نهایت توسعه آن میگردد.

بدین  منظور  شرکت همای بلند آسمان با بیش از یک دهه تجربه  مدیران در یخش حمل و نقل هوایی و بیش از سی سال تجربه در صنعت هوایی فعالیت خود را در سال 1392 با هدف هرچه بهتر نمودن کیفیت خدمات توام باتلاش در پایین آوردن هزینه ها در بخش صادرات و واردات آغاز نمود. از این رو توانست جایگاه ویژه ای را در همکاری با شرکت های دارویی؛ خودروسازی، شرکت های نیروگاهی، پژوهشی خدماتی، کشاورزی، مواد غذایی، فرش و صنایع دستی و لوازم شخصی مسافرین به دست آورد.

همای بلندآسمان نماینده رسمی ، دارنده استاک ، و همکاری با ایرلاینهای بین المللی :

Qatar Airways
Turkish Airlines
Emirates Airline
UM Airlines
Mahan Air
IRAN AIR
AEROFLOT
LUFTHANZA
Azerbaijan
Silkway west
Atlas jet
CHAMWINGS
IRAQI AIRWAYS
ARMENIA AIRWAYS
SALAM AIR

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید