حمل حیوان زنده از ایران

ed

حمل هوایی حیوان زنده به خارج از کشور

حیوانات زنده بر اساس شرایط و قوانین بین المللی ، کشوری و شرکت حمل کننده پذیرش می شوند.

بر این اساس پذیرش حمل حیوان زنده از ایران مستلزم انجام هماهنگی های قبلی می باشد. از این رو رعایت موارد زیر در پذیرش حیوان الزامی می باشد

سلامت حیوان زنده
تنها حیواناتی که از شرایط و سلامتی خوبی برای حمل تا مقصد نهایی برخوردار باشند برای حمل پذیرفته می شوند. همچنین اظهار فرستنده در صورتی که حیوان باردار بوده و یا در 48 ساعت گذشته زایمان نموده الزامی می باشد چرا که حمل حیوان باردار امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه دامپزشک گواهی بلا اشکال بودن حمل را صادر نماید.

هماهنگی قبلی
قبل از پذیرش حیوان می بایستی درخواست از سوی فرستنده ارسال گرددو این درخواست تایید گردد. به همراه درخواست مدارک مورد نیاز نیز می باست ارسال گردد .

مدارک پزشکی واسناد مورد نیاز در فرودگاه مبداء

کامل بودن تمام اسناد قابل اطلاق مثل مجوزهای ورود به کشور مقصد .
اصل گواهی معتبر بهداشتی بین المللی صادره از دامپزشکی دولتی کشور مبدا
تائید کتبی قرنطینه دامپزشکی فرودگاه
مدارک واکسیناسیون معتبر
شناسنامه یا گذرنامه حیوان
تکمیل فرم مخصوص 03 برگی درخواست انجام امور موجود زنده

بسته بندی (قفس) حیوان زنده
شرایط قفس حیوان زنده برای حیوانات مختلف یکسان نمی باشد و مستلزم رعایت استانداردها و قوانین بین المللی می باشد. اما به طور کلی شرایط عمومی قفس باید به صورت زیر باشد:
قفس باید محکم و تمیز باشد
برای جلوگیری از فرار حیوان دارای قفل و بست مناسب و کافی باشد.
دارای منافذ کافی برای جریان هوا باشد.
دارای فضای کافی برای نشستن، ایستادن و یا گردش حیوان باشد.
عاری از هر گونه نقاط تیز و یا برنده باشد.
مانع از نشت مایعات شود.

مسافر موظف است چند ساعت پیش از پرواز غذای سبک به حیوان دهد تا دچار ناراحتی نگردد و درصورت وجود پرواز بیش از 2ساعت بمیزان کافی آب در قفس قرار دهد. بستن قلاده درون قفس برای حیوان ممنوع است زیرا پوزه حیوان باید آزاد باشد.

جهت اطلاعات بیشتر جهت حمل حیوان زنده از ایران با ما تماس بگیرید .

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید