ارسال بار از فرودگاه امام / حمل بار از فرودگاه

حمل بار از فرودگاه امام خمینی

حمل بار از فرودگاه امام خمینی جهت ارسال بار هوایی بار مسافری و تجاری است که برای مهاجرین، یکی از راه های به صرفه ارسال بار به مقاصد مورد نظر می باشد.

شرکت های هواپیمایی در صدد پر نمودن فضای پایین هواپیماهای مسافری، این امکان را به مسافرین می دهند تا با پرداخت وجهی نازل، اضافه بار خود را به وسیله فریت بار به مقصد مورد نظر خود حمل نمایند.

مسافرین و مهاجرین به جای پرداخت وجوه گزاف به عنوان اضافه بار مسافری در پای کانتر پرواز، می توانند با وجهی نازل و مقرون به صرفه، در مقایسه با جریمه اضافه بار، بار همراه خود را به مقصد مورد نظر حمل نمایند. به همین علت فریت بار بهترین گزینه جهت ارسال اضافه بار مسافرین می باشد.شما می توانید حمل انواع خوراک و پوشاک، لوازم منزل، مبلمان و حتی حمل حیوان زنده را به راحتی با خدمات همای بلند آسمان انجام دهید .

همچنین مسافرین و مهاجرین گرامی می توانند در فریت بار از خدمات بسته بندی و تحویل بار از مبدا و حمل حیوان زنده از ایران نیز بهره مند شوند.

شرکت های هواپیمایی به مسافر، برای میزان مشخصی بار، اجازه ورود به هواپیما خواهند داد. مسافر برای به همراه بردن اضافه بار خود می بایست مبالغ بالایی جریمه در فرودگاه پرداخت نماید. اما بهترین شیوه برای انتقال اضافه بار مسافری ، بارنامه کردن آن و ارسال آن در غالب کارگو می باشد.

تمامی مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی ، علاوه بر لوازم شخصی و وسایل سفر خود می توانند کالاهای ایرانی و غیر ایرانی را در حد متعارف و غیرتجاری، و کالاهایی را که جنبه نمونه تجاری جهت بازاریابی دارند ، از کشور خارج نمایند.

برای حمل اضافه بار مسافری قوانین و سلسله مراتبی مشخص شده است اما بطور کلی تمامی این امور را آژانس به همراه مسافر انجام خواهد داد. بدین ترتیب مسافر می تواند با خیالی آسوده عازم سفر خود گردد. به علاوه از لحاظ اجرایی محدودیت خاصی برای ارسال کالای همراه مسافر وجود نخواهد داشت و ذکر قوانین ذیل صرفا به منزله آشنایی متقاضیان این دسته از خدمات با قوانین و سلسله مراتب تدوین شده می باشد.

مزایای فریت مسافری :

  • هزینه  اضافه بار مسافری برای صدور بارنامه بسیار پایینتر از مبلغ جریمه ای است که مسافر برای پذیرش بار خود در فرودگاه می بایست پرداخت نماید. این هزینه اغلب کمتر از یک سوم مبلغ جریمه (  یعنی کمتر از 30 درصد مبلغ جریمه ) خواهد بود.
  • مسافرین دغدغه انتقال و جابجایی بار خود را در فرودگاه های مختلف نخواهند داشت و بار خود را مستقیم از فرودگاه مقصد دریافت خواهند نمود.

جهت دریافت توضیحات تکمیلی در زمینه ارسال بار مسافری به بخش راهنمای فریت بار مراجعه نمایید.

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید