چشم انداز

ed
  • به روزنگه داشتن و تقویت هر چه بیشتر سطح علمی و آگاهی کارکنان شرکت
  • استفاده از تجربیات افراد با تجربه در کنار انرژی های جوان .
  • تحت پوشش قراردادن کلیه خطوط حمل ونقل هوایی و رفع نیازهای مربوط به امور حمل هوایی
  • افزایش ضریب ایمنی ناوگان حمل بار ،
  • افزایش روز افزون دقت ، سرعت ، کیفیت و کاهش هر چه بیشتر هزینه ها
  • گسترش همکاری های عملیاتی، بازرگانی با سایر شرکت ها
  • تبدیل شدن به شرکت حمل و نقل مبتنی بر ساز و کار خدمات الکترونیکی

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید